تقويم نمايشگاهي

جدول نمايشگاههاي استاني رسانه هاي ديجيتال در سال 91

رديف

استان

شهر

مهلت ثبت نام

افتتاحيه

اختتاميه

توضيحات

1

يزد

يزد

91/02/25

91/02/13

91/02/17

برگزار شد

2

خراسان شمالي

بجنورد

91/02/20

91/02/25

91/02/29

برگزار شد

3

آذربايجان شرقي

تبريز

91/02/26

91/03/03

91/03/07

برگزار شد

4

لرستان

بروجرد

91/03/25

91/04/05

91/04/09

برگزار شد

5

آذربايجان غربي

خوي

91/04/13

91/04/18

91/04/22

برگزار شد

6

لرستان

اليگودرز

91/04/18

91/04/25

91/04/29

برگزار شد

7

تهران

اسلامشهر

91/04/31

91/05/08

91/05/11

برگزار شد

8

البرز

ساوجبلاغ

91/05/16

91/05/22

91/05/26

برگزارشد

9

کرمان

بم

91/05/15

91/06/04

91/06/08

برگزار شد

10

قم

قم

91/06/12

91/06/17

91/06/21

برگزار شد

11

اردبيل

اردبيل

91/07/25

91/07/30

91/08/04

در حال برگزاري

12

کردستان

سنندج

 

91/08/06

91/08/10

13

قزوين

قزوين

 

91/08/14

91/08/18

14

کرمان

رفسنجان

 

91/09/01

91/09/05

15

سيستان و بلوچستان

زاهدان

 

91/09/10

91/09/14

16

کهگيلويه و بويراحمد

ياسوج

 

91/09/25

91/09/29

17

تهران

ورامين

 

91/10/03

91/10/07

18

سمنان

سمنان

 

91/10/12

91/10/17

19

کرمان

جيرفت

 

91/10/24

91/10/28

20

کرمان

کرمان

 

91/11/01

91/11/05

21

خوزستان

اهواز

 

91/11/23

91/11/27

22

کهگيلويه و بويراحمد

گچساران

 

91/12/01

91/12/04